I Enebakk kommune er det generelt en kultur for at folk benytter kommunale veier til privat parkering av biler. I vinterhalvåret skaper dette mye ekstraarbeid for brøytemannskapene. 

brøyting, parkering, snørydding

Ofte må de rygge, komme tilbake senere og håpe bilen som er til hinder er flyttet i mellomtiden, eller så må brøytebilsjåføren rydde veien frem til hindringen og forsøke å finne en annen vei rundt for å rydde resten.

Dette fører til at det tar mye ekstra tid å få brøytet alle veier på en god måte, opplyser driftsenheten i Enebakk kommune.

Ved akutte situasjoner som ulykker, brann eller sykdom kan feilparkerte biler og ufremkommelig vei få alvorlige konsekvenser for liv og helse.

Utstyret som brukes for å brøyte kommunale veier i Enebakk kommune er dimensjonert korrekt, ingen av maskinene som brukes har minimumsbredde som er for stor for våre veier. I tillegg har alle mannskaper som enten er ansatt i kommunen eller kjører for en av kommunens underentreprenører grundig opplæring og førerkort, samt maskinførerbevis for utstyret som brukes. De fleste maskinførere som brøyter snø i Enebakk har sitt daglige arbeid på vei og anlegg, og kompetanse og kunnskap holder et høyt nivå.

Kommunen kan etter lovverket innføre parkeringssanksjoner, men vi håper i det lengste å unngå dette, og ber i stedet folk om å vise hensyn og tenke seg om hvor de setter fra seg bilen.

Gi plass for brøytemannskaper, slik at vi sammen kan gå jul og høytid i møte i trygg forvissning om at utrykningskjøretøy vil komme seg frem til alle om det blir nødvendig.

Hvem rydder snø og strør der du bor? Les mer her!

(Foto: Enebakk kommune)