Råd og regler som skal bidra til å begrense spredning av koronasmitte

Enebakk kommune følger nasjonale råd og regler for å begrense koronasmitte.

Du finner oversikt over gjeldende råd og regler som gjelder fra midnatt, natt til 15. desember, på regjeringens nettsider.

 

Du finner også informasjon om råd og regler på Helsenorge.no

I feltene under finner du mer informasjon om smitteverntiltak som skal bidra til å begrense spredning av koronasmitte i Enebakk kommune.

Oppdatert: 21.12.2021.

Smittevern i skoler/barnehager i Enebakk - vurdering av smittevernsnivå

Det er besluttet at alle skolene i Enebakk går over til digital undervisning

  • 5. til 10. trinn går over til digital undervisning fra og med torsdag 16.12.2021
  • 1. til 4.trinn går over til digital undervisning fra og med fredag 17.12.2021, der ikke annen informasjon er gitt.

Begrunnelsen for beslutningen er å sikre best mulig kvalitet for elevene.

En stor del av de ansatte er nå enten i karantene eller må holde seg hjemme grunnet symptomer/sykdom. Det gjør det umulig å opprettholde et forsvarlig og kvalitetsmessig godt tilbud på skolene, samt at mange elever allerede har hjemmeskole.

Mange elever er også hjemme uten et opplæringstilbud. Ved å gjennomføre digital hjemmeskole vil alle elever få opplæring, og skolene vil ha ressurser til å ivareta elever som har rett til og behov for et tilbud på skolen.

Skolene skal gi et tilbud på skolen til sårbare elever, og for 1. til 4. trinn skal tilbudet også gjelde på SFO.
Andre elever skal også kunne få tilbud på 1. til 4. trinn dersom eleven eller foresatte har behov. Vi oppfordrer til å søke andre løsninger før det velges å sende eleven på skolen slik at de som har behov kan få et så godt tilbud som mulig.

 

Besøk ved sykehjem i Enebakk (Ignagard og Kopås)

Besøksrutiner Ignagard og Kopås sykehjem julen 2021

Det er viktig for våre beboere på sykehjem å kunne motta besøk og å være sammen med sine nærmeste i julen. Men i en tid med stadig økende smitte har vi fastsatt noen besøksrutiner som i stor grad er i tråd med myndighetenes anbefalinger. De viktigste av disse er:

  • Alle som skal på besøk på våre sykehjem må ta en hurtigtest i forkant. Hurtigtest fås utlevert ved vårt testsenter. Vi forutsetter at de som kommer på besøk er friske og ikke har luftveissymptomer. Merk reduserte åpningstider ved testsenteret i jule- og nyttårshelgen og i romjulen. 
  • Besøkende definert som øvrige nærkontakter kan komme på besøk, forutsatt at de tester negativt og ikke har symptomer. Besøkende i innreisekarantene eller nærkontakter i husstand kan som hovedregel ikke komme på besøk, men individuelle vurderinger kan gjøres ved alvorlig sykdom.
  • Det er påbud om bruk av munnbind, samt holde avstand til andre.
  • Besøk skal foregå på pasientrom, ikke i fellesstue.
  • Vi anbefaler at ikke flere enn 4 personer kommer på besøk samtidig, men her kan det gjøres individuelle tilpasninger avhengig av situasjonen.

 

Med hilsen

Kurt Hetland, kommuneoverlege

Bestilling av koronatest, hvem bør testes, prøvesvar

Det anbefales at de som jobber i andre, mer smitteutsatte kommuner, og har kontakt med mange mennesker (offentlig kommunikasjon, byggeplasser .l.) tester seg ukentlig.

Du trenger ikke lenger å kontakte lege for å få test, du kan bestille koronatest digitalt eller ringe koronatelefonen.

Nettbestilling av koronatest

På siden med nettbestilling finner du også informasjon om hvem som bør testes, og hvordan du får svar på testen.

Enebakk kommune har egen koronatelefon. Har du spørsmål vedrørende koronaviruset kan du ringe:

tlf.: 940 18 300

Generelle råd og veiledning om koronavirus

Smittesituasjonen i Enebakk - løpende oppdateringer

Artiklene på siden publiseres kronologisk, med de nyeste artiklene øverst. Samlesiden viser alle artikler vi har publisert om koronasituasjonen i Enebakk, og eldre artikler kan være utdatert og inneholde informasjon som var gyldig da saken ble publisert, men som ikke nødvendigvis er korrekt på nåværende tidspunkt. Sjekk derfor datomerkingen nederst i artiklene.