Rådhuset i Enebakk gjenåpner gradvis for besøkende neste uke, og vil ha redusert publikumstid i første omgang frem til 15. august.

Åpningstiden er mandag, onsdag og torsdag fra klokken 10 til 14.

Siden mandag 1. juni er helligdag, blir første åpningsdag onsdag 3. juni.

Vi oppfordrer likevel publikum om i størst mulig grad å fortsette å benytte digitale kommunikasjonskanaler for å komme i kontakt med ansatte i kommunen. Mange ansatte jobber fra hjemmekontor, så det er lurt å lage avtaler dersom du har behov for personlig fremmøte på rådhuset. Send epost til postmottak@enebakk.kommune.no, eller se kontaktinformasjon for ulike deler av kommunen.

Kommunen gjenåpner rådhuset gradvis og kontrollert for å ivareta kravene til smittevern. Renhold og hygiene er de viktigste tiltakene. Økt behov for renhold ellers i kommunens bygninger, på sykehjem, skoler og barnehager gjør at vi må prioritere hvor renholdskapasiteten skal benyttes.

Følg regler om smittevern ved besøk:

For besøk på rådhuset og øvrige lokaler gjelder generelle hensyn til smittevern:

 • Ikke kom hvis du er syk.
 • Kom presis til avtalt tidspunkt. Vent utenfor rådhuset om du kommer tidlig.
 • Husk god håndhygiene. Ved inngangen til rådhuset finnes hånddesinfeksjonsmidler som besøkende bruker når de kommer og drar.
 • Minst mulig bruk og berøring av inventar og utstyr.
 • Husk regler om avstand og minst mulig kontakt mellom personer.

Retningslinjer:

 • Minimum 1 meter mellom hver person. Dette gjelder i forhold til andre besøkende og ansatte på huset. Husk å holde seg slik at man enkelt kan passere hverandre i fellesarealet uten å måtte komme under 1 meter fra hverandre.
 • Alle besøkende må desinfisere hendene før de kommer inn i fellesområdet. Desinfeksjonsmidler vil være tilgjengelig ved inngangspartiet.
 • Oppmøte etter avtale med saksbehandler. Materiell som skal hentes varsles på forhånd.
 • Det er ikke tilrettelagt for veiledning eller oppholdsrom ved servicetorget.
 • Heisen skal kun benyttes av de som har særskilt behov for det.
 • Ingen bruk av publikums-PC.
 • Møteeier må ta ansvar for rengjøring av alle kontaktflater når møterom og kjøkken blir benyttet.
 • Eksterne har med eget utstyr, skriveredskaper o.a.
 • All betaling skjer ved bruk av Vipps eller faktura.

 

Smittesituasjonen i Enebakk kommune torsdag 28. mai:

Det er per i dag 51 registrerte smittede med påvist covid-19 i kommunen, ifølge informasjon fra smittevernlegen. Altså er det ett nytt tilfelle siden rapporten 6. mai.

 

Vedrørende besøk til sykehjem:

Besøksforbud i sykehjem er opphevet. Besøk kan nå gjennomføres, i første omgang på dagtid og etter avtale med sykehjemmet og innenfor gjeldende smittevernregler. Dersom du skal besøke beboere i Enebakk sykehjem, ta kontakt på telefon: 64992200
 

Vedrørende smitteverntiltak i skoler og barnehager:

Enebakk kommune vil de neste dagen gjennomgå den nye smittevernveilederen fra Utdanningsdirektoratet. Den nye smitteveilederen er delt inn i trafikklys hvor nivå gult er dagens nivå.

Hver enkelt enhet vil komme tilbake med informasjon om hva den nye veilederen vil bety for driften ved barnehager og skoler/SFO.