Alle kvinner født 1991 og senere fikk fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. De fleste som er seksuelt aktive blir smittet i løpet av livet, de fleste i ung alder.  Infeksjonen er som regel ufarlig og går over av seg selv, men noen får en vedvarende infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskreft. Hvert år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65­-100 dør av sykdommen. Vaksinen kan gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt.   

HPV-vaksine har vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7.klasse siden 2009. Fra høsten 2016 kan uvaksinerte kvinner født 1991 og senere også få tilbud om gratis HPV-vaksine. Tilbudet er midlertidig og varer til og med sommer 2019. Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder og må derfor startes opp innen utgangen av 2018. Det er fra januar 2019 ikke mulig å starte opp HPV-vaksinasjon med dose 1.

Kvinner som av ulike årsaker ikke rekker å fullføre vaksinasjon innen 1. juli 2019 må betale for resterende doser selv, hvis de ønsker å være fullvaksinert. Vaksine kan kjøpes fra Folkehelseinstituttet eller via apotek. Dersom kommunen sitter igjen med restdoser etter HPV-vaksinasjonsprogrammet kan disse benyttes til 7. klassinger i barnevaksinasjonsprogrammet.


Fra januar 2019 vil det kun være tilbud til de som skal fullføre vaksinasjonsforløpet med 2. og 3. dose:

  • 10.01.18 for dose nr 2
  • 07.02
  • 07.03
  • 04.04
  • 02.05
  • 06.06
  • 27.06
  • 15/8
  • 29/8

Oppmøte:
Drop-in på de fastsatte dagene, kl. 14:00-17:00 - man trenger ikke å bestille time.
Adresse: Enebakk helsestasjon - Lotterudveien 23 (Gult hus/gamle Kirkebygden barnehage) Døren låses klokken 15:00, etter dette må du ringe på døren.

Om datoene ikke skulle passe, ta kontakt med helsestasjonen
på e-post: helsestasjonen@enebakk.kommune.no
eller telefon: 64 99 22 10

Informasjon om HPV og HPV-vaksine på Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/hpv-vaksine