Gratis kjernetid

Det innføres gratis kjernetid i SFO for elever på 1. trinn, fra august 2022.

I Enebakk kommune betyr det at alle elever på 1. trinn kan få gratis plass på SFO hver dag. Tilbudet gjelder hele skoleåret, og inkluderer ferier og ikke ordinære dager

Gratis kjernetid er et tilbud som gjelder fra skoledagens slutt, til kl. 16:00.

For å benytte tilbud om SFO-plass må eleven meldes på via Visma

Morgenplass med gratis kjernetid

Morgenplass er et tilbud til elever med foresatte som har behov for SFO-plass fra kl. 07:00 og frem til skolestart.
Elevene kan i tillegg benytte seg av gratis kjernetid fra skoleslutt til kl. 16:00 uten ekstra kostnad.

Helplass med gratis kjernetid

Helplass er et tilbud til elever med foresatte som har behov for SFO-plass fra kl. 07:00 til kl. 17:00.
Det betales for tidsrommet kl. 07:00 til skolestart, og kl. 16:00-17:00
Tilbudet som gis fra skoleslutt til kl. 16:00 gis som gratis kjernetid.

Ettermiddagsplass med gratis kjernetid

Ettermiddagsplass er et tilbud til elever med foresatte som har behov for SFO-plass fra skoleslutt til kl. 17:00. 
Det betales for tidrsommet 16:00-17:00.
Tilbudet som gis fra skoleslutt til kl. 16:00 gis som gratis kjernetid.

Vedtatte betalingssatser for 1.trinns-elever - August 2022

Tilbud for 1. klasse Pris pr. måned
Gratis kjernetid: Fra skoleslutt til kl. 16:00 Kr. 0,-
Morgenplass: fra kl. 07:00 inkl. gratis kjernetid Kr. 1.049,- 
Helplass: kl. 07:00-17:00 inkl. gratis kjernetid Kr. 1.600,-
Ettermiddagsplass: til kl. 17:00 inkl. gratis kjernetid    Kr. 525,-

For sen henting faktureres etter kommunens fastsatte satser, dette gjelder :

  • etter kl. 16:00 for gratis kjernetid
  • etter kl. 17:00 for helplass og ettermiddagsplass

1.trinnselever som kun benytter gratis kjernetid og ønsker å gjøre dette også i skolens ferie/fridager, må påmeldes disse dagene.