I statsbudsjettet for 2022 ble det vedtatt at alle som starter i 1. klasse august 2022 har rett til 12 timer gratis kjernetid.
Hvordan dette skal organiseres er opp til den enkelte kommune.

Hovedopptaket til SFO er 15. april.

Innsøking for nye førsteklassinger august 2022, vil derfor ha egen søknadsfrist 1. mai for skoleåret 022-2023.

Alle nye 1.klassinger er garantert plass på SFO.