• Saksbehandlingsgebyr på kroner 3175,- per gravesøknad inkludert forlengelse
  • Søknad om arbeidstillatelse kroner 1160,- per søknad

Fornyelse/forlengelse av søknad over 6 mnd faktureres som ny søknad.

«Ulovlighetsoppfølging er innskjerpet fra og med 2019. Kontroll av arbeider som viser seg å være igangsatt uten avtale med kommunen eller gyldig vedtak vil bli fakturert med gebyr på kroner 10.000,-».