Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland foresto den offisielle
åpningen for å støtte etableringen og den raske veksten i norsk datasenterindustri.Green_Mountain_opening_SG-23 - Solberg - Gyland - Hofstad Helleland foto Stian Green - Green Mountain - webvennlig.jpg

Ordfører i Enebakk kommune, Hans Kristian Solberg, var til stede for å markere åpningsdagen.

– Vi ønsker Green Mountain velkommen til Enebakk og ser at dette får positive ringvirkninger for lokalsamfunnet her, både med tanke på arbeidsplasser og lokal verdiskapning, sier ordfører Solberg.   

Ringvirkningene i forbindelse med datasenteret er store, og arbeidet med bygging av anlegget har i høy grad blitt utført av lokal arbeidskraft. Det opplyser Tor Kristian Gyland, administrerende direktør i Green Mountain, i en pressemelding.

– Vi ser at kompetansen innenfor dette område er økende og i neste fase vil andel lokal arbeidskraft øke ytterligere, sier Gyland.

Han forklarer at sysselsettingseffekten av anlegget er ca. 50 nye årsverk innenfor teknisk drift, sikkerhet og IT-drift. I selve anleggsperioden ble det nedlagt over 150.000 arbeidstimer og mange lokale bedrifter har bidratt med produkter og tjenester.

Bygger mer

Datasenteret ligger i Ytre Enebakk, ca. 20 kilometer fra Oslo sentrum og har ifølge Green Mountain en perfekt beliggenhet når det gjelder strømforsyning, infrastruktur og fiber. Området er 75.000 kvadratmeter stort med en kapasitet på opptil 75 MW. Den første datasenterbygningen er dedikert til en stor internasjonal skyleverandør og driftes av 100 prosent fornybar energi.

– Vi opplever en enorm interesse for denne lokasjonen og har allerede startet byggingen av en ny 4MW bygning på stedet, som skal være ferdig i august neste år, sier Gyland.

– I dag markerer vi en viktig milepæl i selskapets historie som støtter vår vekststrategi. Denne plasseringen, med god tilgjengelighet til ulike internasjonale fiberruter og nærhet til hovedstaden, er ideell for både såkalte hyperscalers og andre nasjonale og internasjonale virksomheter, sier Gyland.

Dette er Green Mountains tredje datasenter, i tillegg til fjellanlegget utenfor Stavanger og anlegget på Rjukan i Telemark. Byggeprosessen i Enebakk startet i september 2019, og til tross for utfordringene med Covid-19, er prosjektet fullført i henhold til tidsplanen.

– Viktig for Norge

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Hellelands tilstedeværelse ved åpningen bekrefter regjeringens forpliktelse til å støtte denne grønne vekstindustrien, heter det i Green Mountains pressemelding.

– Datasenternæringen er viktig for Norge. Den bidrar allerede i dag med arbeidsplasser, og potensialet fremover er stort. Dette kan bety mye for verdiskapingen i distriktene. Vi må bruke de norske kraftressursene til å utvikle nye grønne næringer. Det gjør vi ved å satse på datasenternæringen, sier Hofstad Helleland.

Norges overskudd av rimelig og fornybar kraft, regjeringens gunstige rammebetingelser og Green Mountains evne til å levere datasentre raskt, bærekraftig og med høy kvalitet utgjør et sterkt verdiforslag, skriver Green Mountain.
 

Bildetekst: Ordfører i Enebakk kommune, Hans Kristian Solberg (f.v.), administrerende direktør i Green Mountain, Tor Kristian Gyland, og distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland. (Foto: Stian Green/ Green Mountain)