Enebakk kommune starter opp grøntarbeid langs Tangenelva i uke 43.

Det skal blant annet ryddes/tynnes ut for vegetasjon i området, og tursti fra Vestby bru frem til Steinkistedammen utbedres. Turstien skal heves i området nærmest elva, slik at den kan brukes ved høyere vannstand. Det er mulig at turstien i en kort periode vil bli stengt av, mens arbeidene med å heve den pågår. Dette gjelder i hovedsak området bak mølla.

Tangenelva - Gangvei