Dessverre er det på denne tiden av året slik at de fleste grusveier i Enebakk
er utfordrende å ferdes på når det ikke er frost i bakken.Hammerenveien grusvei søle vannpytter hjulsporHammerenveien grusvei søle vannpytter hjulsporHammerenveien - januar 2020 - Foto-Driftsenheten Enebakk kommune.jpg

Grusveiene vi har i bygda er gamle veier som har blitt til med påføring av stein- og grusmasser opp igjennom årene.

Det er ikke veiduk som skiller jordmassene fra stein og grus som veien er bygget opp med, og når det ikke finnes et fysisk skille mellom jord- og steinmasser vil veien presse seg ned i jordmassene og danne en kulp i jordmassene som det blir stående mye vann i.

Nedbørsmengdene vi har hatt i høst og vinter samt mangelen på frost har forsterket denne effekten.

Driftsenheten grøfter så langt det lar seg gjøre alle grusveier for å holde veimassene fri for vann så godt som mulig. Til tross for dette er veiene så fulle av vann at det vil oppleves utfordrende å ferdes på dem.

Tilførsel av nye grusmasser som topplag i veiene hjelper dessverre ikke, og ferdsel med tunge lastebiler og maskiner for å utbedre dette fører til like mye skade som nytte.

Driftsenheten jobber kontinuerlig med å holde veiene kjørbare. Driftsenheten rår ikke over været, og dessverre må det en oppgradering av hele veistrekninger til for å ordne problemet.  

Vi oppfordrer brukere av veiene til å begrense tungtransport, slik at vi slipper og sette inn ekstraordinære skadebegrensende tiltak som nedsetting av aksellast.

Skal våre grusveier bli bra må veiene bygges opp på nytt med duk, nye stein- og grusmasser samt dype grøfter og asfaltering.

Dette er en kontinuerlig prosess som foregår i Enebakk kommune. I 2018 ble Pettersrudveien oppgradert, i 2019 ble Brevigsveien inn til Bermerud oppgradert og høsten 2019 ble Sulerudveien påbegynt oppgradering.

 

Vennlig hilsen,

Driftsenheten i Enebakk kommune

 

BILDETEKST: Hammerenveien. Foto: Driftsenheten, Enebakk kommune.