Handlingsprogram 2017-2020 og budsjett 2017 - Vedtatt

 

Kommunestyret vedtok Handlingsprogram 2017-2020 12. desember 2016. Handlingsprogrammet består av et detaljert årsbudsjett for 2017, samt en økonomisk plan for 2018 til 2020. I handlingsprogrammet synliggjøres de tilgjengelige økonomiske ressursene kommunen har til rådighet, samt hva som skal prioriteres.

 

Kommunes handlingsprogram er de folkevalgtes viljeserklæring sett i forhold til hvordan de kommunale inntektene skal anvendes. Handlingsprogram og årsbudsjett er med på å legge rammene for hvilke aktiviteter og service kommunen skal tilby, og rammevilkårene er med på å angi hvilket nivå det skal være på tjenestene.

 

Kommunestyrets vedtak og Handlingsprogram 2017-2020 kan lastes ned fra menyen til høyre.