Kommunestyret vedtok Handlingsprogram 2018-2021 11. desember 2017. Handlingsprogrammet består av et detaljert årsbudsjett for 2018, samt en økonomisk plan for 2019 til 2021. I handlingsprogrammet synliggjøres de tilgjengelige økonomiske ressursene kommunen har til rådighet, samt hva som skal prioriteres i årene framover.

 

Kommunes handlingsprogram er de folkevalgtes viljeserklæring sett i forhold til hvordan de kommunale inntektene skal anvendes. Handlingsprogram og årsbudsjett er med på å legge rammene for hvilke aktiviteter og service kommunen skal tilby, og rammevilkårene er med på å angi hvilket nivå det skal være på tjenestene.

 

Vedtatt handlingsprogram 2018-2021 kan lastes ned her.