Kommunestyret vedtok Handlingsprogram 2019-2022. den 10. desember 2018. Handlingsprogrammet består av et detaljert årsbudsjett for 2019, samt en økonomisk plan for 2019 til 2022. I handlingsprogrammet synliggjøres de tilgjengelige økonomiske ressursene kommunen har til rådighet, samt hva som skal prioriteres i årene framover.

Kommunes handlingsprogram er de folkevalgtes viljeserklæring sett i forhold til hvordan de kommunale inntektene skal anvendes. Handlingsprogram og årsbudsjett er med på å legge rammene for hvilke aktiviteter og service kommunen skal tilby, og rammevilkårene er med på å angi hvilket nivå det skal være på tjenestene. 

På følgende lenker kan du se handlingsprogram 2019 - 2022 og årsbudsjett, samt saksprotokollen fra møtene. 

VEDTATT 10.12.18 Handlingsprogram 2019 - 2022 - Enebakk kommune.pdf

Samlet saksprotokoll - Handlingsprogram 2019-2022 med årsbudsjett 2019.pdf