Kommunestyret vedtok Handlingsprogram 2020-2023 9. desember 2019. Handlingsprogrammet består av et detaljert årsbudsjett for 2020, samt en økonomisk plan for 2021 til 2023. I handlingsprogrammet synliggjøres de tilgjengelige økonomiske ressursene kommunen har til rådighet, samt hva som skal prioriteres i årene framover.

Kommunes handlingsprogram er de folkevalgtes viljeserklæring sett i forhold til hvordan de kommunale inntektene skal anvendes. Handlingsprogram og årsbudsjett er med på å legge rammene for hvilke aktiviteter og service kommunen skal tilby, og rammevilkårene er med på å angi hvilket nivå det skal være på tjenestene.

I år publiseres handlingsprogrammet som en webversjon, anbefalt nettleser er Chrome eller Edge:

Handlingsprogram 2020-2023 med årsbudsjett 2020