Kommunestyret vedtok Handlingsprogram 2022-2025 den 13. desember 2021.