Frisklivssentralen er en kommunal helsetjeneste som tilbyr støtte og veiledning til å endre levevaner. Tilbudet er lavterskel og midlertidig. 

En frisklivsperiode varer normalt i 12 uker, og vi kaller det en «Frisklivsresept». Den innebærer at du får hjelp til motivasjon for å justere livsstil gjennom samtaler med Frisklivssentralen.

Du kan få hjelp til fysisk aktivitet, bedre kosthold, bedre søvn eller å slutte og snuse eller røyke. Vi hjelper deg med å lage en plan for de neste ukene. Dersom det er aktuelt, kan du delta på våre frisklivstreninger og kurs. En frisklivsperiode kan forlenges dersom du har behov for det. Vi starter med en individuell samtale, hvor du bestemmer i samarbeid med frisklivskoordinator hva som vil passe deg videre, i forhold til ditt mål. Samtalene er gratis og foregår i tidsrommet (08:00-15:00). Vårt mål er at du etter oppfølgingen har fått så god hjelp som mulig for å fortsette på egenhånd.

Ønsker du å komme i gang, ta kontakt med Friskliv direkte eller snakk med fastlegen din, annet helsepersonell eller NAV om frisklivsresepten.
Er du under 18 år, kontakt helsestasjons- og skolehelsetjenesten.