PPT i Enebakk kommune har 2 ledige 100 % faste stillinger som PP-rådgiver med oppstart snarest.

PPT har for tiden 10 ansatte med spesialpedagoger, logoped, pedagogisk-psykologisk rådgivere, leder og kontorfaglig. Kontoret ligger i Kirkebygda i nærheten av rådhuset.

Enebakk PPT vektlegger forskningsbasert metodikk og tiltak på individ- og systemnivå. Tjenestens utviklingsarbeid er forankret i nasjonale og kommunale føringer med fokus på brukermedvirkning, tidlig innsats og inkluderende barnehager og skoler. PPT er en del av Familiens Hus og i oktober vil vi flytte til nye moderne lokaler.

PPT er også en del av et tverrfaglig samarbeid og kommunen har flere satsningsområder: COS, MI og har akkurat blitt en TIBIR-kommune. Vi har også sertifiserte rådgivere i NME- sertifiseringer (traumebasert tilnærming i skolen). Kommunen har også spennende prosjekter i gang knyttet til å skrive og leseopplæring samtidig lederprosjekt for barnehage og skoleledere.

I oktober 2022 vil PPT Enebakk gå også inn i en felles satsing for PPT innen Spesialpedagogisk løfte og inkluderende praksis i Romerike regionen via RSØ.

Vi er i ferd med å utvikle en ny og fremtidsrettet PP-tjeneste med fokus på å være en utadrettet tjeneste, og vi ønsker deg som er interessert og har erfaring fra utviklings- og endringsarbeid internt i tjenesten og i barnehage/skole.

Tjenesten legger stor vekt på nær samhandling med barnehagene og skolene i kommunen, samt god tverrfaglig og helhetlig samhandling med andre samarbeidspartnere som bistår barn og unge.

Stillingen innbefatter varierte arbeidsoppgaver på individ- og systemnivå: utredning/sakkyndighetsarbeid, mye kontakt med barn, foresatte og ansatte i barnehage og skole.
Vi ønsker deg som har erfaring med å skrive sakkyndige vurderinger.

Arbeidsoppgaver

 • Fremme barnets/elevens stemme og jobbe for barnets beste
 • Utadrettet veiledning av ansatte i barnehage og skole
 • Bistå barnehagene, skolene og skoleledere med blant annet å jobbe systematisk og forebyggende med intensiv innsats for et inkluderende og læringsfremmende skolemiljø
 • Bistå skolene i utvikling av god tilpasset opplæring
 • Systemisk arbeid med vekt på ressursteamarbeid på skolene
 • Bidra i oppfølging av barn med spesielle behov i barnehage og grunnskolen
 • Utrede og utarbeide sakkyndige vurderinger

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå innenfor pedagogikk eller spesialpedagogikk  
 • God formell utrednings- og testkompetanse
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Ønskelig med erfaring fra tilsvarende arbeid og erfaring og kunnskap om evidensbaserte tiltak og metoder innenfor allmenn- og spesialpedagogikk
 • Ønskelig med kompetanse og erfaring fra organisasjons- og kompetanseutvikling fra PPT og skole

Personlige egenskaper

 • Du må ha god evne til kommunikasjon og samhandling med både brukere og kollegaer
 • Du må være opptatt av utvikling i et fellesskap og å gjøre andre gode
 • Du må kunne jobbe strukturert og selvstendig, være fleksibel og endringsvillig
 • Du er proaktiv og ansvarsbevisst
 • Du må ha høy arbeidskapasitet

Vi tilbyr:

 • Mulighet til å være med på å bygge en ny utviklingsorientert og fremtidsrettet PP-tjeneste
 • Inkluderende arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter
 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • Fleksitidsordning og muligheter for hjemmekontor
 • Mulighet til å jobbe tverrfaglig i et godt arbeidsmiljø
 • Kjøregodtgjørelse etter offentlige satser
 • Nye kontor
 • Offentlig tjenestepensjonsordning
 • Lønn etter tariff

Ved interne opprykk/ansettelser kan det også bli ledig vikariat og søkere vil eventuelt bli spurt om det er aktuelt med vikariat. 

Den som tilsettes må disponere egen bil i tjenesten

Den som ansettes må levere gyldig politiattest etter opplæringsloven § 10-9.

Søk på stillingen som PP-rådgiver her

Søknadsfrist: 10.10.22

Kontaktinformasjon:
Enhetsleder Natalia Nowak-Kunc tlf. 967 24 228, ppt@enebakk.kommune.no

Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju.

I henhold til offentleglova § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.