AVDELING: Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Arbeidssted: Kirkebygden, Enebakk kommune

Tittel: Spesialpedagog

 

Stilling som spesialpedagog er organisert i PPT og har ansvar for å følge opp barn som har vedtak i barnehagene, samt gi veiledning til barnehager og foresatte.

Det er ledig engasjement som spesialpedagog i 100 % stilling ved PPT. Stillingen er et engasjement, og det er ønskelig med tiltredelse snarest og fram til sommeren 2022, med mulighet for forlengelse.


PPT har ansvaret for å gjennomføre spesialpedagogisk hjelp etter Barnehagelovens § 19a for førskolebarn i barnehagen. Stillingen innebærer direkte arbeid med barn i barnehagen og veiledning/rådgivning til barnehagene.
 

Arbeidsoppgaver:

 • Gjennomføre spesialpedagogisk hjelp etter Barnehagelovens § 19a
 • Formålet med spesialpedagogisk hjelp er å gi barn tidlig hjelp og støtte i utvikling og læring av for eksempel språklige og sosiale ferdigheter
 • Spesialpedagogisk hjelp kan gis til barnet individuelt eller i gruppe. Hjelpen skal omfatte tilbud om foreldrerådgivning
 • Direkte arbeid med språk og språkutvikling vil være en sentral oppgave
 • Direkte arbeid med barn med tiltak innenfor logopedi kan være aktuelt

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning som førskolelærer med påbygning i pedagogikk eller spesialpedagogikk eller utdanning som spesialpedagog
 • Bred erfaring fra barnehage innenfor det spesialpedagogiske feltet
 • Kompetanse og erfaring fra arbeid i barnehage
 • Erfaring fra arbeid med barn med store sammensatte behov

Utdanningsnivå:

 • Høyskole / Universitet
 • Personlige Egenskaper:
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til selvstendig, systematisk og målrettet arbeid
 • Evne og vilje til å jobbe med oppgaver på individ og systemnivå
 • Det legges vekt på personlige egenskaper

Språk:

 • Norsk

Vi tilbyr:

 • Direkte arbeide med barn i barnehagene
 • Varierte og spennende veiledningsoppgaver
 • Muligheter for faglig påfyll
 • God pensjonsordning i KLP
 • For stillingen gjelder lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, reglement og avtaler

Andre opplysninger:

 • Noe reisevirksomhet må påregnes
 • Det forutsettes at den som ansettes har egen bil
 • Kjøregodtgjørelse etter faste satser

Den som ansettes må levere godkjent politiattest.

 

Søknadsfrist: 30.10.21

Søk elektronisk her      

 

Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju.

I henhold til offentleglova § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig. 

 

Kontaktinformasjon:

Eva Henriette Mohn
Enhetsleder PPT
Mobil 476 99 382