Enebakk kommune skal velge meddommere og lagrettemedlemmer for perioden 01.01.2017-31.12.2020.

Det skal velges 62 meddommer til Follo tingrett og 44 lagrettemedlemmer og meddommere til Borgarting lagmannsrett.

Vi vil i tillegg til de som blir valgt inn, ha behov for personer som kan stå på «reserveliste» da det av og til er personer som flytter eller av andre grunner blir slettet fra listene, og det må derfor oppnevnes nye meddommere. 

Er dette noe du kan tenke deg – send en e-post til hilde.pedersen.karlsen@enebakk.kommune.no eller ring 64 99 20 00.

Nedenfor kan du lese om kravene som stilles til deg for at du skal kunne være meddommer.

Som meddommer må du blant annet:

  • ha tilstrekkelige norskkunnskaper og være personlig egnet til oppgaven

  • være over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start.

  • stå oppført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen.

  • være statsborger i Norge eller annet nordisk land eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i riket de tre siste årene før valgdagen.

Her finner du en lenke til Veiledning for lekdommere: http://www.domstol.no/globalassets/upload/da/internett/domstol.no/sivile-saker/veiledning-for-lekdommere-mai-2014.pdf       

Les mer: Domstollovens §§ 70-72 (lovdata.no)