På grunn av koronasituasjonen har Enebakk kommune behov for å rekruttere flere frivillige med kompetanse som sykepleier eller helsefagarbeider. Hvis du blir bedt om å bidra, vil du få lønn etter gjeldende avtaleverk.

Vi vil gjerne rekruttere deg som kan bidra til å avlaste og støtte opp om kommunens kritiske funksjoner innenfor våre helse- og omsorgstjenester.

Enebakk kommune vil i størst mulig grad planlegge og sikre oss tilgang på arbeidskraft i tilfelle krisen skulle forverre seg.

Det er ikke sikkert at det skjer, men du kan bli bedt om å stille til tjeneste på kort varsel.

Vi ber derfor deg med relevant kompetanse som sykepleier/helsefagarbeider om å melde deg uavhengig av nåværende jobbstatus, forutsatt at du selv ikke er i risikogruppe for korona (covid-19).

Du kan melde din interesse ved å sende en kort epost til postmottak@enebakk.kommune.no

Allerede er det noen som har meldt seg til tjeneste, det er vi glade og takknemlige for. Vi trenger likevel enda flere hender. Kan du bidra selv, eller kjenner du noen som kan være aktuell? Da er det fint hvis du kan tipse videre, slik at vi kan bygge opp en reserve med arbeidskraft som kan bidra om krisen skulle tilspisse seg.

På forhånd tusen takk.