I Akershus er andelen barn i fosterhjem i slekt og nettverk 24 prosent av alle barn i fosterhjem. I en fersk undersøkelse svarer 3 av 4 at de ville vurdere å melde seg som fosterhjem hvis et barn i familien eller nettverket hadde behov for det. Dette tilsier et uutnyttet potensial for å plassere barn hos egen slekt eller nettverk.
Lurer du på om du kan bli fosterforelder for et barn du vet trenger fosterhjem? Da kan du ta kontakt med barneverntjenesten i kommunen, eller få mer informasjon fra fosterhjemstjenesten.

Ta gjerne kontakt med oss
Fosterhjemstjenesten i Akershus

Telefon: 466 16 800
E-post:  FT.Ost.Akershus@bufetat.no


Les mer om fosterhjem i slekt og nettverk på fosterhjem.no.