Enebakk kommune samarbeider med de øvrige Follo-kommunene om å tilby gratis veiledning og oppfølging av etablerere og gründere. I disse koronatider utvides bistanden også til å omfatte etablerte bedrifter, og deres behov for å tilpasse seg nye markeder.

Det er foreningen Norges Vel som driver veiledningstjenesten i Follo, noe de har lang og god erfaring med.

De jobber nå med å gjøre om kursene sine til webinarer, og har pr. nå følgende tilbud:

  • 5. mai kl. 17.00 til 19.00 Forretningsmodelering
  • 12. mai kl. 17.00 til 19.00 Markedsføring og konseptutvikling
  • 19. mai kl. 17.00 til 19.00 Salg og kontaktskapende arbeid

Påmelding gjøres via hjemmesiden.

Det vil komme også andre webinarer så følg med på hjemmesiden.

Det tilbys også gratis digital 1-1 veiledning - https://www.etablerer-akershus.no/follo/veiledning/

Bruk veiledningstjenetsen, den er til for deg.