Enebakk Frivillighetssentral tilbyr et godt sosialt fellesskap og nye bekjentskaper.

Vi ønsker å engasjere mennesker til et rikere liv gjennom å bli kjent med eller hjelpe andre. Frivillighetssentralens lokaler fungerer som et sosialt møtested med forskjellige aktiviteter for de fleste. Lag og foreninger er også velkommen til å bruke våre lokaler. Lokalene våres leies også ut til mindre private arrangementer som dåp, minnestund, konfirmasjoner o.l. 

Av faste aktiviteter har vi fra høsten 2022:

  • Søndagskafe på Ignagard kl. 15.00
  • Babysang – i samarbeid med kirken. Tirsdager i våre lokaler. Ta kontakt.
  • Onsdagslunsj på sentralen. Den er for alle voksne som er hjemme kl. 12.00 i våre lokaler
  • Qi gong for seniorer på onsdager kl. 14.00
  • FlatCity hobbykafè hver onsdag kl. 18.00 – 20.00 i våre lokaler
  • Matutkjøring på torsdager kl. 11.00
  • Natteravn fredager
  • Hyggestund m/bingo på Ignagard annenhver mandag.
  • Bokring: Månedlig treff i våre lokaler (ta kontakt for dato)

Vi kan tilby flere hjelpetjenester basert på de frivillige som er tilgjengelige.

Enebakk Frivillighetssentral
V/ Lotte Sandvik
Bakkehagan 14
1911 Flateby

Tlf: 99 49 1912
Mail: frivillig@ienebakk.no

Vi treffes også på Facebook 

Velkommen skal du være