Mer om skolen

Skolen ble bygget i 1975, men er siden utvidet to ganger. Første gang i 1997, for å ha plass til seksåringene. I 2003 ble skolen bygd ut med tre klasserom og SFO-base på grunn av sterkt økende elevtall.

Skolen ligger i kanten av Østmarka, som blir mye brukt både i friminutt og i undervisningen.