Torsdag kveld 28. november 2019 arrangerte Enebakk kommune jubileumsfest i formannskapssalen på rådhuset, for ansatte som har arbeidet i kommunen i 40 år.

I år var det to jubilanter, Torunn H. Gravdahl og Anders Heimdal, som ble hedret for lang og tro tjeneste i kommunen. HR-sjef, rådmann og ordfører var tilstede for å gratulere.

Rådmann Kjersti Øiseth holdt tale til ære for jubilantene, etterfulgt av et hyggelig måltid med snitter i formannskapssalen.

Ordfører Hans Kristian Solberg overrakte medaljer fra Norges vel, mens rådmannen sto for overrekkelse av blomster og gave fra Enebakk kommune.

Det var god stemning rundt bordet med mye latter og taler med velvalgte ord, og kvelden ble avsluttet med kaffe og kaker.

BILDETEKST: f.v. rådmann Kjersti Øiseth, Anders Heimdal, Torunn H. Gravdahl, ordfører Hans Kristian Solberg. (Foto: HR-sjef Dag Møkleby, Enebakk kommune).
Klikk på bildet for større bilde (åpner i nytt vindu).

Hedret for 40 års tjeneste i Enebakk kommune - f.v. rådmann Kjersti Øiseth, Anders Heimdal, Torunn H. Gravdahl, ordfører Hans Kristian Solberg