Kontaktinformasjon:
Tlf.: 64 99 22 10
Åpningstid: mandag-fredag, stengt i lunsjen

helsestasjonen@enebakk.kommune.no