Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Helse- og omsorgstjenestetilbud til flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Helsetilbudet til baserer seg spesielt på at noen asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente kommer fra områder hvor det er høy risiko for bestemte infeksjonssykdommer eller de trenger spesiell oppmerksomhet fordi de

  • har vært utsatt for tortur og andre alvorlige traumer
  • ikke har familie/nettverk
  • er mindreårige og kommer alene til Norge
  • er gravide
  • er enslige forsørgere
  • har vært utsatt for voldtekt eller annen seksualisert vold
  • er kjønnslemlestet eller står i fare for å bli det
  • har (tegn på) psykiske problemer.

  Målgruppe

  Asylsøkere, flyktninger, familiegjenforente.

  Kriterier/vilkår

  For personer under 18 år er det ikke et vilkår at personen har lovlig opphold. For personer over 18 år som har ulovlig opphold, gir loven bare rett på akutt helsehjelp.

  Samarbeidspartnere

  Tildelt fastlege har ansvar for helseundersøkelser. Ved behov for tuberkuloseundersøkelse kan helsestasjonen kontaktes.

  Pris for tjenesten

  Tjenestene er gratis, med mindre det følger av lov eller forskrift at det skal betales vederlag.

  Lover

  Dette er lovpålagte tjenester. Se:

  Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 3 - Kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester 

  Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1b Rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten
 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Kommunen skal selv sørge for at flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente får tilbud om helse- og omsorgstjenester i primær- og spesialisthelsetjenesten.

  Vedlegg


 • Saksbehandling

  Saksbehandling


  Saksbehandlingstid


  Klagemulighet

  Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

  Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med en tjeneste du får kan du som pårørende eller pasient sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer
  474 86 882.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 20.09.2019 20:42