Tilrettelagte tjenester ved Gaupeveien bokollektiv har følgende ledige vikariater: 

 • Våken nattevakt 54,93 %
 • Våken nattevakt 54,23 %
 • Våken nattevakt 24,65 %
 • Helgestillinger, dag/kveld 20,77 %
 • 89,79% turnus dag/kveld

Disse stillingene er ledige fra d.d.

Vi ønsker primært helsefagarbeidere til stillingene, men erfaring fra brukergruppen vil vektlegges.

Arbeidsoppgaver:

 • Miljøarbeid i brukernes egne hjem
 • Følge brukere til fritidsaktiviteter og dagtilbud
 • Journalføring i Profil
 • Egen arbeidsinstruks for nattevakt

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Gode IKT- ferdigheter
 • Førerkort klasse B, manuelt gir
 • Gode samarbeidsevner
 • Pliktoppfyllende og strukturert
 • Lojal overfør dagsplaner og miljøregler

Vi har også behov for tilkallingsvikarer som kan komme på kort varsel.

 

Vi kan tilby en spennende arbeidsplass hvor ingen dager er like i en organisasjon i endring.

 

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler. God pensjonsordning i KLP.

Lønn etter avtale.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt avdelingsleder Marit Sethern, telefon: 414 72 149

 

SØKNADSFRIST:  01.10.2020

Søk elektronisk her    

 

Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju.

I henhold til offentleglova § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.