Helsestasjonen flytter inn i nye lokaler i Familiens Hus i uke 45.
Det vil være redusert kapasitet, men være åpent for tilmeavtaler ved Lotterudveien 23 denne uken.

Telefonen vil være betjent mandag og onsdag kl. 08:00-11:00 og 12:30-14:00.