Enhet Helse barn og unge har 15.9 årsverk og består av helsesykepleiere, jordmor, leger, fysioterapeuter, psykologer, sykepleiere, familieterapeuter og helsesekretærer. Enheten har et tett tverrfaglig samarbeid med andre enheter i Familiens hus.

Vi har ledig 90/100 % vikariat som helsesykepleier. Vikariatet gjelder til og med 30.04.21.

Stillingen er i hovedsak plassert i skolehelsetjenesten.

Tiltredelse snarest.

Arbeidsoppgaver:

 • Helsefremmende og forebyggende arbeid, vaksinering, helseundersøkelser og tilbud om oppfølging ifølge Nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
 • Spennende prosjekter knyttet til bl.a. HFU og elever med behov for tettere oppfølging
 • Individuell oppfølging og koordinering av tjenester omkring barn, unge og foresatte 
 • Foreldreveiledning, bl.a. COS kurs
 • Helseopplysning i grupper, klasser og foreldremøter
 • Undervisning i psykologisk førstehjelp, mestringsgrupper «Helt sjef» og «PIS grupper» i tett samarbeid med bl.a. frisklivkoordinator og psykolog

Kvalifikasjoner:

 • Videreutdanning i helsesykepleie
 • Helsesykepleierstudenter er velkomne til å søke

Personlige egenskaper:

 • Vi søker etter en faglig engasjert helsesykepleier som trives med å jobbe med barn og ungdom
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Løsningsorientert, positiv og lojal
 • Har evne til å jobbe selvstendig og i team

Erfaring og personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt gjennom intervju og referanseinnhenting.

Vi kan tilby deg:

 • Faglig utvikling med kompetansepåfyll
 • Internt veiledningsfora
 • Godt og spennende arbeidsmiljø
 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Aktive og engasjerte medarbeidere
 • Utvidet tverrfaglig samarbeid internt og eksternt
 • Fadderordning med tett oppfølging og veiledning
 • Flexitid

Søknadsfrist: 23.02.20

Det er krav om at det forevises politiattest før tiltredelse fra personer som i sitt arbeid er i kontakt med barn, ungdom, brukere og pasienter, - i henhold til lovhjemmel som gjelder for stillingen.

Søker må disponere bil i tjenesten.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt enhetsleder Helse barn/ unge Angelika Johnsen, tlf. 64 99 22 10.

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler.  God pensjonsordning i KLP.

Søk elektronisk her     

Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju.

I henhold til offentleglova § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.