Stillingen er plassert i enhet Helse barn og unge som har 14.9 årsverk og består av helsesykepleiere, jordmor, leger, fysioterapeuter, familieterapeut, psykiatrisk sykepleier, psykolog og sekretær. Enheten har et tett tverrfaglig samarbeid med andre enheter i Familiens hus.

Familiens hus i Enebakk kommune består av PPT, Helse barn og unge, Barneverntjenesten, SLT, Prosjekthuset, Enhet for psykisk helsearbeid og rus, NAV.

Stillingen er plassert i skolehelsetjenesten.
Skolehelsetjenesten i Enebakk er godt etablert med innovativ tenkning og mye prosjektarbeid. Hos oss vil du bli godt ivaretatt og vil få mulighet for faglig videreutvikling.

Er du den vi ser etter?

Arbeidsoppgaver:

 • Helsefremmende og forebyggende arbeid, helseundersøkelser og tilbud om oppfølging ifølge Nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
 • Fokus på psykisk helse i tett samarbeid med psykisk helseteam i enheten, samt skolene
 • Individuell oppfølging og koordinering av tjenester omkring barn, unge og foresatte 
 • Foreldreveiledning, bl.a. COS- P kurs og kveldsskole for elever og foresatte
 • Helseopplysning i grupper, klasser og foreldremøter
 • Undervisning i psykologisk førstehjelp, mestringsgrupper «Helt sjef» og «PIS grupper» i tett samarbeid med bl.a. frisklivkoordinator og psykolog

Kvalifikasjoner:

Videreutdanning i helsesykepleie.

Helsesykepleierstudenter er velkomne til å søke.

Søker må disponere bil i tjenesten.

Det er krav om at det forevises politiattest før tiltredelse fra personer som i sitt arbeid er i kontakt med barn, ungdom, brukere og pasienter, - i henhold til lovhjemmel som gjelder for stillingen.

Personlige egenskaper:

 • Vi søker etter en faglig engasjert helsesykepleier som trives med å jobbe med barn og ungdom
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Løsningsorientert, positiv og lojal
 • Har evne til å jobbe selvstendig og i team

Erfaring og personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt gjennom intervju og referanseinnhenting.

Vi kan tilby deg:

 • Faglig utvikling med kompetansepåfyll
 • Godt og spennende arbeidsmiljø
 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Aktive og engasjerte medarbeidere
 • Utvidet tverrfaglig samarbeid internt og eksternt
 • Fadderordning med tett oppfølging og veiledning
 • Flexitid

Søknadsfrist:16.08.2020

Søk elektronisk her

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler. 
God pensjonsordning i KLP.

Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt enhetsleder Helse barn/ unge Angelika Johnsen, tlf. 64 99 22 10.

I henhold til offentleglova § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.