Utenom navneendringen har ingenting forandret seg. Vi er fortsatt kunnskapsrike sykepleiere med videreutdanning/master og jobber for å hjelpe barn og unge med spørsmål

 og utfordringer innen helse, skriver Norsk sykepleierforbund på sine nettsider. helsesykepleier, Norsk sykepleierforbund

Her kan du se videoer av Erik Follestad og Martine Halvorsen som har vært og snakket med helsesykepleier. 

Helse betyr helhet

Som navnet tilsier jobber helsesykepleiere med helse: Ofte deles helsebegrepet opp i fysisk, psykisk, seksuell og sosial helse. Helsesykepleiere ser alle disse helsebegrepene i sammenheng og er eksperter på barn og unges helse.

Helsesykepleiere:

 • er sykepleiere med videreutdanning/master innen helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge mellom 0-20 år
 • er eksperter på barn og unges helse og normalvariasjoner
 • vaksinerer og skriver ut prevensjon
 • møter alle barn og unge – ingen tema er for store, og ingen er for små.

De viktigste arbeidsstedene for helsesykepleiere er:

 • helsestasjon 0 – 5 år
 • skolehelsetjeneste
 • helsestasjon for ungdom
 • miljørettet helsevern/smittevern
 • flyktningehelsetjeneste
 • Helsesykepleiere går på hjemmebesøk, har individuelle konsultasjoner, grupper, undervisning og samarbeider med mange andre yrkesgrupper.

Barn og unge henvises videre ved mistanke om skjevutvikling, sykdom eller dårlige oppvekstsvilkår. Barna følges likevel av helsesykepleier videre for å sørge for at helheten ivaretas.

Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid:

 • Helsefremmende arbeid er tiltak for å bedre forutsetningene for god helse og tar sikte på å fremme trivsel, velvære og mulighetene til å mestre de utfordringer og belastninger mennesker utsettes for i dagliglivet.
 • Sykdomsforebyggende arbeid er tiltak rettet mot å redusere sykdom eller skader, og/eller risikofaktorer som bidrar til sykdom, skader og for tidlig død.

Helsesykepleierens formelle kompetanseområder

1. Anvender epidemiologi og kunnskapsbasert praksis som grunnlag for å utføre folkehelsearbeid

2. Anvender vitenskap om sammenhenger mellom helse og miljø for å fremme oppvekstmiljøet rundt barn, unge og deres familier

3. Anvender nasjonale lover og rammeverk for å utføre helsefremmende og forbyggende helsesykepleie

4. Samarbeider for å nå mål for bedring av folkehelse

5. Etablerer og vedlikeholder gode relasjoner med samarbeidspartnere i systemer, lokalsamfunn, familier og enkeltindivider

6. Kommuniserer målrettet med samarbeidspartnere i systemer, lokalsamfunn, med familier og enkeltindivider

7. Anvender alle aspekter av helse i vurdering, planlegging, implementering og evaluering av helsearbeid

8. Har en ikke-dømmende, betingelsesløs akseptasjon av andre

9. Utfører folkehelsearbeid begrunnet i sosial rettferdighet, medfølelse, sensitivitet til mangfold, og respekt for alle menneskers verdi, særlig de sårbare

10. Administrerer og leder folkehelsearbeidet knyttet til familier, barn og unge og samarbeidspartnere i kommunehelsetjeneste.

(Foto: Norsk Sykepleierforbund)