Vil du være med å gjøre en forskjell for barn og unge i Enebakk kommune?

Vi har en ledig fast stilling, og i tillegg fått midler fra Helsedirektoratet til styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Stillingene er plassert i enhet Helse barn og unge som består av dyktige og engasjerte helsesykepleiere, helsesykepleierstudenter, leger, fysioterapeuter, jordmødre, psykologer, helsesekretærer, familieterapeut, psykiatrisk sykepleier og sykepleier i rusforebyggende arbeid. Enheten er en del av Familiens Hus.

Brenner du for forebyggende og helsefremmende arbeid?
Ønsker du å gjøre en forskjell og bli en del av et team, med høy faglig kompetanse, der trivsel i jobb og arbeidsmiljø står i fokus?
Vil du bli med på å utvikle og bygge gode tjenester for barn og unge?

Da synes vi at du bør søke jobb hos oss!

Arbeidsoppgaver:

 • Helsefremmende og forebyggende arbeid, helseundersøkelser og tilbud om oppfølging ihht Nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjon- og skolehelsetjenesten.
 • Arbeid ved helsestasjonen, barneskole eller i en kombinasjon av begge steder.
 • Individuell oppfølging og koordinering av tjenester omkring barn, unge og deres foresatte.
 • Fokus på psykisk helse i tett samarbeid med psykisk helseteam.
 • Foreldreveiledning, bl.a. COS- P kurs.
 • Arbeid på Helsestasjon for ungdom hvis ønskelig.
 • Være med å bidra til fagutvikling i teamet.
 • Journalføring i HsPro

Kvalifikasjoner:

 • Helsesykepleier
 • Sykepleier som går eller har kommet inn på videreutdanning i helsesykepleie.
 • Sykepleier med relevant videreutdanning kan vurderes til midlertidig stilling.
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjon på norsk.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som er:

 • Faglig engasjert, og som trives med å jobbe med barn og ungdom.
 • Du er framoverlent og vil være en pådriver og bidragsyter i utviklingsarbeid både innenfor fagfeltet og i det tverrfaglige arbeidet.
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Er løsningsorientert, fleksibel, positiv og lojal.
 • Har evne til å planlegge og organisere eget arbeid.

Personlig egnethet vektlegges.
Søker må disponere bil i tjenesten.

Det er krav om at det forevises politiattest før tiltredelse fra personer som i sitt arbeid er i kontakt med barn, ungdom, brukere og pasienter, - i henhold til lovhjemmel som gjelder for stillingen.

Vi kan tilby:

 • Lønn etter avtale
 • Sykepleier under utdanning til helsesykepleier gis tilbud om utdanningsstilling.
 • 2 x 100% stilling. Mindre stillingsstørrelse kan tilbys hvis ønskelig.
 • Faglig utvikling med kompetansepåfyll.
 • Veiledning med psykolog i gruppe.
 • Aktive og engasjerte kollegaer.
 • Utvidet tverrfaglig samarbeid.
 • Flexitid.
 • God pensjonsordning i KLP.

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler.

Søknadsfrist: 08.08.2021

På grunn av ferieavvikling vil intervjuer gjennomføres medio august.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt Enhetsleder Trude Hellmann Holte, tlf. 901 92 769

Søk elektronisk her

Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju.

I henhold til offentleglova § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.