Onsdag 31. januar ble den første borgerlige vigsel i kommunal regi i Enebakk gjennomført på rådhuset. Vigsel 31.01.18, Enebakk kommune, rådhuset

Fungerende ordfører Hans Kristian Solberg foresto vielsen i en høytidelig seremoni på ordførerens kontor, hvor han med vitner til stede hadde gleden av å erklære Stine Jacobsen og Rune Staurvik fra Dalefjerdingen i Enebakk for rette ektefolk.

1. januar 2018 trådte en lovendring i ekteskapsloven i kraft, som overfører vigselsmyndigheten fra tingrettene til kommunene i Norge.