Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
03. juni kl. 15:08

Koronavirus - informasjonstelefon: 940 18 300 - åpen fra kl. 08:30 - 15:00 - Klikk "les mer" for samleside med løpende oppdateringer

Helsedirektoratets publikumstelefon: 815 55 015

Les mer clear

Det oppsto en feil ved henting av tjenestekatalogen.

Hjelpemidler / tekniske hjelpemidler

!!LABEL-FOR-MISSING: forsiden.seksjonstittel.generelt!!

For personer som har eller står i fare for å utvikle varig funksjonsnedsettelse, og hvor funksjonstapet kan kompenseres helt eller delvis ved bruk av tekniske hjelpemidler. Ved formidling av tekniske hjelpemidler skilles det mellom tekniske hjelpemidler som er trygdefinansiert (ved varig behov) og kommunalt utlån av hjelpemidler (ved midlertidig behov).

!!LABEL-FOR-MISSING: forsiden.lede.beskrivelse!!

Har du et midlertidig eller akutt behov for hjelpemidler kan du låne fra vårt kommunale hjelpemiddellager, et begrenset utvalg hjelpemidler. Utlån er normalt inntil 3 måneder. Er behovet av lengre varighet, kan ergoterapeut kontaktes for forlenget utlån, eller søke om varig utlån fra NAV hjelpemiddelsentral. Hjelpemidlene kan hentes etter avtale, eller ved behov kjøres ut av vår hjelpemiddeltekniker.

Personer som har varig (over 2år) og vesentlig redusert funksjonsevne på grunn av skade eller sykdom, kan få hjelpemidler fra NAV, Hjelpemiddelsentral i Oslo og Akershus utfra Folketrygdens regelverk. Helsepersonell må dokumentere behovet for hjelpemidler. Vurdering gjøres, og søknad fylles ut av ergoterapeut i Enebakk kommune.

Krykker lånes ut på Enebakk Servicetorg som har 10 par med albuekrykker til utlån. Beholdningen vil variere med antall utlån til enhver tid.
Krykkene lånes ut mot et depositum på kr 400,-. Dette dekker ett sett med krykker, og brodder (deles ut uansett årstid). Utlånstid er 4 måneder. Hvis krykkene beholdes ut over dette vil depositumet tilfalle Servicetorget, og låner står fritt til å beholde krykkene hvis de ønsker dette.
Ved utlån signerer låner på en kontrakt der dette kommer frem.

!!LABEL-FOR-MISSING: forsiden.lede.malgruppe!!

Barn, voksne og eldre med motoriske utfordringer, sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne som bor eller oppholder seg midlertidig i kommunen hvor funksjontapet kan kompenseres helt eller delvis ved bruk av tekniske hjelpemidler.

!!LABEL-FOR-MISSING: forsiden.lede.veiledning!!

Kontakt ergoterapitjenesten:
Telefon: 64 99 22 30 / 64 99 20 00
E-post: postmottak@enebakk.kommune.no
Postadresse: Enhet for ReHabilitering og FriskLiv, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk
Besøksadresse: Enhet for ReHabilitering og FriskLiv, Ignagard bo- og servicesenter, Prestegårdsveien 6, 1912 Enebakk

Har du behov for kortvarig utlån av enkle hjelpemidler så kan du ta kontakt direkte med hjelpemiddeltekniker:
Telefon: 970 46 917

!!LABEL-FOR-MISSING: forsiden.lede.vedlegg!!

!!LABEL-FOR-MISSING: forsiden.lede.soknadsbehandling!!

Ergoterapeut eller annen helsepersonell vil kartlegge dine hjelpebehov. Normalt kommer vi på hjemmebesøk. For tildeling av hjelpemidler til varig bruk fattes det vedtak etter folketrygdloven. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt hjelpemiddelet eller ikke. Hvis du får avslag, skal du samtidig få en begrunnelse for avslaget.

!!LABEL-FOR-MISSING: forsiden.lede.behandlingstid!!

Kommunen / Nav Hjelpemiddelsentral skal behandle saken så snart som mulig.
Forespørselen om hjelpemidler vurderes i kommunen etter en prioriteringsnøkkel basert på alvorlighetsgrad og ergoterapeut vil ta kontakt senest tre uker etter forespørselen er mottatt.

Tjenesten oppdatert: 10.01.2019 14:34