Hva er hjemmerehabilitering:

Hjemmerehabilitering er en tidsavgrenset, intensiv, personsentrert og målrettet rehabilitering til voksne hjemmeboende som har fare for eller har hatt et funksjonstap. Treningen skjer i hjemmet eller i nærmiljøet. Treningen gjøres sammen med representanter fra teamet, som i dag består av en sykepleier, en ergoterapeut og en fysioterapeut. Vi samarbeider tett med hjemmetjenesten.

Vi gjør en tverrfaglig kartlegging hvor vi finner hverdagslige aktiviteter som er viktig for deg å mestre. Eksempler på mål kan være å mestre å dusje selvstendig, lage mat, bevege seg utendørs, handle. Basert på dette setter vi opp mål i samråd med deg, og legger en treningsplan for perioden. Treningen foregår på dagtid. Perioden varer i 4-6 uker.

Hvem kan få hjemmerehabilitering:

Hjemmeboende voksne over 18 år som har hatt et plutselig redusert funksjonsfall eller har opplevd et gradvis funksjonsfall i hjemmet. Du må være motivert og klare å sette mål for treningsperioden.

Tilbudet er gratis.

Hvordan søke om hjemmerehabilitering:

Du eller dine pårørende kan ta kontakt med oss på 64 99 22 30 eller send en mail til hjemmerehabilitering@enebakk.kommune.no.

Fastlegen og andre helseinstanser kan også søke/henvise til hjemmerehabilitering.

Søknadsskjema - Hjemmerehabilitering

Se også vedlegg:

Brosjyre hjemmerehabilitering "Lengst mulig i eget liv, i eget hjem"