Stillingene er en 2-delt turnus med arbeid hver 3. helg.

 

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Helsetjenester i hjemmet basert på bestilling fra forvaltningen, sykehus og lege.
 • Faglig og akutt vurdering av tjenestemottakere i eget hjem
 • Palliativ og terminal pleie i hjemmet
 • Uttrykning på trygghetsalarmer og samarbeid med akutt medisinsk beredskap.
 • Samarbeid med spesialisthelsetjenesten herunder blant annet palliativt team og ambulerende team.
 • Tverrfaglig samarbeid med kommunens ergoterapeut, fysioterapeut, kreftsykepleier med mer.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent sykepleier
 • Erfaring innenfor hjemmetjenester vektlegges men er ikke et krav
 • Gjerne videreutdanning innenfor palliasjon, psykisk helse eller klinisk sykepleie
 • Faglig engasjement og trygghet
 • Opptatt av kvalitet i tjenesten
 • Evne til å jobbe selvstendig og målrettet
 • Har god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk
 • Er fortrolig med IKT som arbeidsverktøy
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Interessert i å holde seg faglig oppdatert
 • Serviceinnstilt, fleksibel og gode samarbeidsevner
 • Må ha førerkort klasse B

Vi kan tilby spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et aktivt og godt arbeidsmiljø. Vi har bedriftsidrettslag i kommunen samt tilbud om gratis svømming i kommunens innendørs basseng. Vi har fokus på velferdsteknologi og kvalitet i tjenesten.

Hjemmesykepleien har egne biler til disposisjon i tjenesten.

God pensjonsordning i KLP. Lønn etter avtale.

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler. 

Før tiltredelse i stillingen vil det bli krevd fremlagt politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt Dina Girgensone på telefon 98908045 eller dina.girgensone@enebakk.kommune.no

 

SØKNADSFRIST: 12. mars 2021

Søk elektronisk her   

 

Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju.

I henhold til offentleglova § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.