Utvalg for klima og miljø i Enebakk kommune vedtok i sitt møte den 19.06.2019 å sende Klima- og miljøplan for Enebakk kommune 2019-2023 ut på høring.

Her kan du lese høringsutkastet: Høringsutkast - Klima- og miljøplan for Enebakk kommune 2019-2023 (.pdf)

Høringsfrist: frist for å gi innspill til planen er 1. november 2019.

Innspill sendes til postmottak@enebakk.kommune.no eller til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk. Merk ditt innspill med: Høringssvar: klima- og miljøplan for Enebakk kommune 2019-2023.