Slik søker du barnehageplass

For å søke barnehageplass bruker du vår barnehageportal.
Du kan søke om plass i 5 barnehager, i prioritert rekkefølge.

 

Søknadsfrist

Du kan søke barnehageplass hele året, men frist for hovedopptaket er innen 1. mars. Det vil si at søknadene må være registrert hos oss senest 28. februar 2023 kl. 23:59.

I mars og april tildeles barnehageplassene som blir ledige fra august, når de eldste slutter i barnehagen og starter på skolen. Plassene som blir ledige ellers i året tildeles fortløpende.

Har jeg rett på barnehageplass?

Alle barn som har søkt plass innen 1. mars, og som er født før 1. desember året før, har rett til å få tildelt barnehageplass i hovedopptaket med oppstart fra august og senest innen den måneden barnet fyller ett år. Jf. Barnehageloven § 16.

Retten til plass kan oppfylles på tre måter:

  1. Barnet får sitt første ønske oppfylt.
  2. Barnet får sitt andre ønske oppfylt.
  3. Barnet får tilbud om en annen barnehage i kommunen jf. § 16 i Barnehageloven.

Om du ikke fikk oppfylt førsteønsket, kan du få stå på venteliste og flyttes dit om det blir ledig plass.

Send søknad og besvar tilbud via Foresattportalen i Visma