Enebakk kommunestyre har avsatt 1,5 millioner kroner til å investere i gode tiltak for å utvikle lokalmiljøene. Vi trenger dine ideer og vi trenger å høre hva som er viktig for deg. Send inn ditt forslag til hva du mener kan gjøre ditt lokalsamfunn bedre. Det er ingen krav til hva forslaget skal inneholde eller hvordan det skal formuleres, men desto klarere og godt beskrevet forslaget er, desto enklere er det for oss politikere å vurdere det. En forutsetning for bruken av investeringsmidler er at prosjektet må gjennomføre i kommunal regi og må eies av kommunen.

Her er noen eksempler på mulige forslag: turstier, sykkelparkering, skatepark, ballbinge, basketballkurv, volleyballnett, bålplass og gapahuk. Denne listen er bare eksempler, men vi er sikre på at det finnes mange gode formål og ideer der ute blant kommunens innbyggere. Fristen for innsendelse av forslag er 15.september 2016. Alle forslag som kommer inn vil bli vurdert. Vedtak fattes i kommunestyret 24.oktober 2016.

 

Innspill sendes til postmottak@enebakk.kommune.no