Må jeg søke kommunen om det jeg skal bygge? 

Hvis du skal bygge en garasje, bod, et mindre tilbygg eller andre ting på eiendommen din, kan det være at du kan gjøre dette uten at du trenger å søke kommunen om tillatelse. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har utfyllende informasjon om dette på sin nettside. Her finner du lenker til verktøy og veivisere, skjemaer og informasjon om relevant regelverk, som for eksempel Plan- og bygningsloven, Byggteknisk forskrift og lignende.

Selv om ditt planlagte tiltak etter veiviseren konkluderer med at tiltaket kan gjennomføres uten søknad, kan reglene for din eiendom ha begrensninger som f. eks. krav til høyde, byggelinjer, avstand til vann/veg og andre forhold. Ta kontakt med kommunen dersom du etter bruk av veiviser fremdeles ikke er sikker på om det du skal bygge krever søknad og tillatelse fra kommunen.

Selv om du bygger uten å søke, skal kommunen ha beskjed om at bygget er ferdig. Her finner du skjemaet som skal fylles ut og sendes til kommunen.

Planbestemmelser:

Det er mange forhold du som skal bygge må sette deg inn i før du starter. Tiltaket må være i samsvar med forskrift og reguleringsplan. Det er viktig at du i forkant setter deg inn i de kommunale regler som gjelder for din konkrete eiendom, det vil si reguleringsplan med bestemmelser eller kommuneplan med bestemmelser.

For å få informasjon om hvilken plan din eiendom omfattes av og tilhørende bestemmelser, må du søke opp eiendommen i kommunens planregister som du finner her: 

Byggesak, Norkart, planinnsyn - skjermdump ill.