Reguleringsplan Gran NY5 Øst - Råkendalen næringspark har blitt vedtatt, og det skal i den forbindelse velges veinavn for veiene V1, V2 og V3. Se plankart.   Gran NY5 Øst - Råkendalen næringspark - plankart.jpg

Før vi framsetter noe forslag på veinavn til politisk behandling, ønsker vi å høre innbyggernes og foreningers meninger i denne saken. Finnes det navn på områder langs veistrekningene som er, eller har vært i bruk fra gammelt av? Har du som innbygger et forslag til et godt og betegnende navn til veiene, er vi lydhøre og takknemlige.

Forslag til et godt og betegnende navn på veiene bes sendes inn til postmottak@enebakk.kommune.no eller Prestegårdsveien 4 1912 Enebakk innen 22. november 2021. Vi ber om at innspill merkes med referanse sak 2021/256