I forbindelse med utbyggingen på Høgåsen skal det velges veinavn for veiene på området.

Dette omhandler veiene som er merket på plankartet.  Høgåsen veinavn skjermdump.jpg

Før vi framsetter noe forslag på veinavn til politisk behandling, ønsker vi å høre innbyggernes og foreningers meninger i denne saken.
 

Finnes det navn på områder langs veistrekningene som er, eller har vært i bruk fra gammelt av? Har du som innbygger et forslag til et godt og betegnende navn på veiene, er vi lydhøre og takknemlige.

Forslag til et godt og betegnende navn på veiene bes sendes til:

postmottak@enebakk.kommune.no

eller Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk

innen 7. august 2020. Vi ber om at innspill merkes med referanse sak 20/2305.