Reguleringsplan for Kvernstua er blitt vedtatt, og det skal i den forbindelse velges veinavn for veiene (o_SKV1, o_SKV3) som er merket på plankartet.Forslag til veinavn KvernstuaForslag til veinavn KvernstuaForslag til veinavn KvernstuaKvernstua - forslag til veinavn - illustrasjon.jpg

Før vi framsetter noe forslag på veinavn til politisk behandling, ønsker vi å høre innbyggernes og foreningers meninger i denne saken. 

Finnes det navn på områder langs veistrekningene som er, eller har vært i bruk fra gammelt av? Har du som innbygger et forslag til et godt og betegnende navn på veiene, er vi lydhøre og takknemlige.

Forslag til et godt og betegnende navn på veiene bes sendt til postmottak@enebakk.kommune.no eller per brev til Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.

Frist for forslag bes sendt innen 7. februar 2020. Vi ber om at innspill merkes med referanse sak 19/4988.

Klikk her for å se større bilde: Forslag til veinavn Kvernstua - illustrasjon.jpg

Bildetekst: På reguleringsplankartet er veiene som skal få nye navn merket o_SKV1 og o_SKV3, og markert i rosa og grønn.