1. april klokken 12:00 gikk fristen ut for å levere kandidatlister til høstens kommunestyrevalg.

I Enebakk kommune har 9 partier levert listeforslag. Valgstyret i kommunen har ansvaret for godkjenning av listeforslagene, og godkjente listeforslag danner grunnlaget for produksjon av stemmesedler.

Her kan du se listeforslagene til de 9 partiene

Valgdagen er mandag 9. september 2019.

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 i Enebakk kommune avvikles over to dager, søndag 8. september og mandag 9. september. Informasjon om åpningstider kommer senere.

På Enebakk kommunes nettsider finner du en fortløpende oppdatert samleside med nyttig informasjon om valget 2019