Hverdagsglede handler om de små, enkle tingene du kan gjøre i din egen hverdag for å oppleve mestring og glede. Kurset vil gi deg inspirasjon, råd og hjelp til å øve på teknikker som kan gi deg en bedre hverdag og høyere livskvalitet. Kurset passer for folk flest over 18 år som ønsker et «løft» i hverdagen.

Kursrekken tar for seg fem viktige grep for økt hverdagsglede:
Hverdagsglede frisklivssentralen grafikk2.png

 

Filmer som viser mer om temaene i kurset finner du her: https://psykiskhelse.no/hverdagsglede-filmer


Kurset er ikke et terapikurs for å mestre nedstemthet eller depresjon. Det er heller ikke et forum for å bearbeide sorg eller tunge følelsesmessige belastninger. Det kan likevel styrke deg i møte med slike belastninger – og virke forebyggende.

Tidspunkt: Torsdag 15.10, 22.10, 29.10, 12.11, 19.11, 26.11 kl. 09:30- 11:30 (forbehold om endringer)

Kurslokale: Prestegårdsveien 4, Kirkebygda.

KURSHOLDERE/ PÅMELDING:
Ingjerd O. Andersson og Ingvild Moe Mæhlum, Enhet rehab/friskliv.
Epost: frisklivssentralen@enebakk.kommune.no. Tlf/SMS: 948 85 419/ 452 37 374.
Send navn, telefonnummer og adresse så kontakter vi deg for sammen med deg å vurdere om dette kurset passer.
Enebakk kommune er med på en doktorgradsstudie knyttet til effekt av Hverdagsglede-kurset og det er derfor ønskelig at vi får snakket med alle i forkant av kurset (du får delta på kurset selv om du eventuelt ikke vil være med i studien).

Kursavgift 250 kr betales per Vipps første kursdag eller faktureres  (pluss evt. 50 kr. fakturagebyr). Bindende påmelding. Du bør kunne møte alle gangene for å få størst utbytte av kurset.