Torsdag 28. april kl. 19:00 - 21:0  inviteres alle Enebakks foreninger, lag, ildsjeler og lokalt næringsliv til en samling for å utveksle idéer om hvordan vi kan skape spennende kulturarrangementer i Enebakk i 2016. Målsettingen med møtet er å bidra til godt samarbeid og samhandling mellom alle arrangører i Enebakk.

Samlingen holdes i Enebakk kultursal i kirkebygda.

Litt om programmet:

  • Vi har invitert styret i bygdedagen til å informere om planene for årets Bygdedag, som blir lørdag 27.08.2016.
  • Informasjon om årets kulturdager, planlagt i perioden f.o.m. fredag 19.08.2016 t.o.m. søndag 04.09.2016.

Møtet er åpent for alle, og påmelding kan sendes via e-post til oyvind.bremnes@enebakk.kommune.no.
Har du spørsmål eller kommentarer kan du ringe Øyvind på tlf.: 926 33 501.

Velkommen!

Med vennlig hilsen:

Cathrine Haakonsen, enhetsleder kultur
Magne Askeland, rektor kulturskolen
Monica Blagvad, biblioteksjef
Øyvind Bremnes, fritidsleder