Grunnet manglende levering av vaksiner fra Folkehelseinstituttet, må vi komme tilbake med nye datoer for vaksinasjon, høsten 2019.

Sted: Enebakk rådhus, Kommunestyresalen

Oppmøte: Det er ikke nødvendig å booke time, registrer deg på angitt plass når du kommer.

Pris: 250,- kroner, betales kontant, VIPPS eller med kort.

Influensavaksine anbefales spesielt for:

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege