Høsten har kommet til Enebakk, og med den årets vaksine mot sesonginfluensa. Kommunen har ansvar for å tilby vaksine til innbyggere i målgruppene for influensavaksinasjon.

Samtidig må det planlegges og tilrettelegges for at årets vaksine kan gis på en måte som ivaretar smittevernreglene på grunn av covid-19 situasjonen. Det er svært viktig at så mange som mulig blir vaksinert før jul. Samtidig må man unngå at vaksineringen starter for tidlig, da man etter 6 måneder er mindre beskyttet fordi immuniteten fra vaksinen faller.

Hvem gjelder anbefalingene for?

  • Alle fra fylte 65 år
  • Barn og voksne med:  Diabetes type 1 og 2, kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt, kronisk nevrologisk sykdom eller skade, nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom, svært alvorlig fedme, annen alvorlig og/eller kronisk sykdom hvor lege anser influensa til å utgjøre en helserisiko
  • Gravide etter 12 svangerskapsuke.  Gravide i 1 trimester med annen tilleggsrisiko.
  • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

I tillegg gis influensavaksine til helsepersonell som har pasientkontakt.

 

Hvor kan man få satt vaksinen?

  • Hos fastlegen (koster kr. 50, eller gratis hvis man har frikort)
  • På apoteket (se apotekets egne priser)
  • På vaksinedager i regi av kommunen (gratis, dekkes av FHI.  For helsepersonell kr. 75 (dekkes av arbeidsgiver).

 

Hvor og når vil vaksinasjonen finne sted i kommunen?
I år vil influensavaksineringen i regi av kommunen finne sted i Kommunestyresalen på Rådhuset, dette med bakgrunn i FHI`s anbefalinger med tanke på corona situasjonen og nødvendige smitteverntiltak.
Vaksineringen vil foregå i uke 44: tirsdag 27.10 fra kl.10.00 til 19.00, onsdag 28.10 fra kl.08.30 til 19.00 og torsdag 29.10 fra kl.08.30 til 19.00.

Timebestilling:
Det vil i år ikke være drop-in av smittevernhensyn, og timebestilling vil foregå mandag til torsdag i uke 42 og 43. Du kan bestille time ved å gå inn på link/ nettbestilling på kommunens nettside (det oppfordres til å bestille her da det på telefon kan forekomme ventetid) eller pr. telefon.  Link for bestilling av vaksine samt telefonnummer for bestilling vil legges ut på kommunens nettside i slutten av uke 41. Mer detaljert informasjon om selve organiseringen av vaksinasjonsdagene vil også komme.

Merk: Timebestilling vil ikke bli tatt imot/ behandlet før mandag 12.10 i uke 42. Ved bestilling via link blir du bedt om å logge deg inn med bankbrikke. Her vil du finne at personopplysninger om deg allerede er fylt ut. Når bestilling er sendt vil du få tilsendt time pr. sms. Timer vil bli fylt opp fortløpende, for at vaksinasjonen skal foregå effektivt slik at flest mulig vil få tilbud.

Det oppfordres for øvrig til at man de neste ukene får satt vaksinen hos fastlegen, samtidig med ordinær legetime. Apotekene gir også tilbud om å sette vaksine.