Influensavaksinering i kommunal regi ble gjennomført i uke 42 og 43. Dersom du ønsker vaksine og ikke fikk tatt den før 26.10.2022, ber vi deg om å ta kontakt med din fastlege.

Influensavaksine for barn er nå tilgjengelig hos fastlegene

Influensa er en vanlig infeksjonssykdom blant barn. De aller fleste barn vil ha møtt flere influensavirus før fylte åtte år – og de aller fleste av disse vil tåle det godt.  Influensa kan blant annet føre til alvorlig lungebetennelse og forverring av underliggende sykdommer. Ved alvorlige komplikasjoner av influensa er sykehusinnleggelse nødvendig.

Barn i risikogruppene anbefales derfor influensavaksine fra 6 måneders alder.

Ønsker du influensavaksine til ditt barn, ta kontakt med fastlege. For mer informasjon om influensavaksine for barn, se FHI.no.

Hvem bør ta influensavaksine

Risikogrupper

 • Barn 0-17 år (Vaksine er foreløpig ikke tilgjengelig. Mer informasjon kommer.)
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester)
  Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Voksne og barn med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte-/karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk), spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon.
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

Andre målgrupper

Les mer om influensavaksinen på Folkehelseinstituttet.